Arbocatalogus

Arbocatalogus

De arbocatalogus is een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. De arbocatalogus is geschreven voor iedereen die werkt in de agrarische en groene sector. Voor de meest voorkomende knelpunten en aandachtsgebieden in het werk hebben werknemers- en werkgeversorganisaties samen oplossingen en aanbevelingen voor u op een rij gezet.

Zoeken in de catalogus

Wat heb ik eraan?

De arbowetgeving is vaak vaag en niet toegespitst op de agrarische en groene sector. Daarom is in de arbocatalogus vastgelegd hoe u als bedrijf, werkgever en werknemer gezond en veilig kunt werken en daarmee voldoet aan de eisen die de wet stelt. Ook de arbeidsinspectie ziet de werkwijzen zoals die in de arbocatalogus staan omschreven als een gezonde en veilige werkwijze, waarmee u aan de wet voldoet. (Meer informatie over de arbocatalogus.)
Dit geldt niet voor de onderwerpen waarin de inleiding staat: DIT STUK IS NOG NIET GETOETST DOOR DE INSPECTIE SZW EN DIENT ALS NASLAGWERK “