Resultaten (28)
Acculaadplaats. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
Bij het laden en installeren van accu's gebeuren veel ongelukken. Bij werkzaamheden aan de elektrische installaties van auto's en werktuigen ook. Met als mogelijke gevolgen: ernstig letsel aan ogen en huid en brandwonden. Mogelijke oorzaken zijn: de vorming van waterstofgas boven de accu tijdens en aan het einde van de laadperiode. Een vonk kan een explosie veroorzaken. kortsluiting tussen de plus- en minpool met een metalen voorwerp. Dit voorwerp kan binnen enkele seconden tot meer dan 100 °C worden verhit. Als een dergelijke kortsluiting plaatsvindt via een ring (sieraad ) of een horlogebandje kunnen zeer ernstige brandwonden ontstaan.
Acculaadplaats. (Arbocatalogus - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Bij het laden en installeren van accu's gebeuren veel ongelukken. Bij werkzaamheden aan de elektrische installaties van auto's en werktuigen ook. Met als mogelijke gevolgen: ernstig letsel aan ogen en huid en brandwonden. Mogelijke oorzaken zijn: de vorming van waterstofgas boven de accu tijdens en aan het einde van de laadperiode. Een vonk kan een explosie veroorzaken. kortsluiting tussen de plus- en minpool met een metalen voorwerp. Dit voorwerp kan binnen enkele seconden tot meer dan 100 °C worden verhit. Als een dergelijke kortsluiting plaatsvindt via een ring (sieraad ) of een horlogebandje kunnen zeer ernstige brandwonden ontstaan.
Acculaadplaats. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Bij het laden en installeren van accu's gebeuren veel ongelukken. Bij werkzaamheden aan de elektrische installaties van auto's en werktuigen ook. Met als mogelijke gevolgen: ernstig letsel aan ogen en huid en brandwonden. Mogelijke oorzaken zijn: de vorming van waterstofgas boven de accu tijdens en aan het einde van de laadperiode. Een vonk kan een explosie veroorzaken. kortsluiting tussen de plus- en minpool met een metalen voorwerp. Dit voorwerp kan binnen enkele seconden tot meer dan 100 °C worden verhit. Als een dergelijke kortsluiting plaatsvindt via een ring (sieraad ) of een horlogebandje kunnen zeer ernstige brandwonden ontstaan.
Acculaadplaats. (Arbocatalogus - Fruitteelt)
Bij het laden en installeren van accu's gebeuren veel ongelukken. Bij werkzaamheden aan de elektrische installaties van auto's en werktuigen ook. Met als mogelijke gevolgen: ernstig letsel aan ogen en huid en brandwonden. Mogelijke oorzaken zijn: de vorming van waterstofgas boven de accu tijdens en aan het einde van de laadperiode. Een vonk kan een explosie veroorzaken. kortsluiting tussen de plus- en minpool met een metalen voorwerp. Dit voorwerp kan binnen enkele seconden tot meer dan 100 °C worden verhit. Als een dergelijke kortsluiting plaatsvindt via een ring (sieraad ) of een horlogebandje kunnen zeer ernstige brandwonden ontstaan.
Achteruitrijden met trekkers en grote machines. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Bij het achteruitrijden met trekkers met groot getrokken materieel is het zicht veelal beperkt. Dit geldt ook bij het achteruitrijden met grote machines. Omdat de chauffeur bijna niet kan zien wat er achter de trekker of machine gebeurt, is de kans op ongelukken groot. Je hebt pas voldoende zicht waneer je ziet wat er rondom (achter, maar ook naast) je machine aanwezig is.
Achteruitrijden met trekkers en grote machines. (Arbocatalogus - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Achteruitrijden met trekkers met groot getrokken materiaal of overige grote machines (bijvoorbeeld een combine) is lastig. Omdat de chauffeur bijna niet kan zien wat er achter de trekker of machine gebeurt, is de kans op ongelukken groot.
Achteruitrijden met trekkers en grote machines. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
Achteruitrijden met trekkers met groot getrokken materiaal of overige grote machines (bijvoorbeeld een combine) is lastig. Omdat de chauffeur bijna niet kan zien wat er achter de trekker of machine gebeurt, is de kans op ongelukken groot.
Achteruitrijden met trekkers en grote machines. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
Achteruitrijden met trekkers met groot getrokken materiaal of overige grote machines (bijvoorbeeld blokkendosseerwagen) is lastig. Omdat de chauffeur bijna niet kan zien wat er achter de trekker of machine gebeurt, is de kans op ongelukken groot.
Aftakas. (Arbocatalogus - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Als de draaiende delen van een aftakas niet goed zijn afgeschermd, bestaat de kans op (zeer ernstige) ongelukken. De afscherming van een aftakas is kwetsbaar, vooral bij de verbinding tussen een trekker en een werktuig (de aftaktussenas). Onjuiste montering, onvoldoende onderhoud of onjuist gebruik beperken de levensduur van de kunststof delen.
Aftakas. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Als de draaiende delen van een aftakas niet goed zijn afgeschermd, bestaat de kans op (zeer ernstige) ongelukken. De afscherming van een aftakas is kwetsbaar, vooral bij de verbinding tussen een trekker en een werktuig (de aftaktussenas). Onjuiste montering, onvoldoende onderhoud of onjuist gebruik beperken de levensduur van de kunststof delen.
Aftakas. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
Als de draaiende delen van een aftakas niet goed zijn afgeschermd, bestaat de kans op (zeer ernstige) ongelukken. De afscherming van een aftakas is kwetsbaar, vooral bij de verbinding tussen een trekker en een werktuig (de aftaktussenas). Onjuiste montering, onvoldoende onderhoud of onjuist gebruik beperken de levensduur van de kunststof delen.
Aftakas. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
Als de draaiende delen van een aftakas niet goed zijn afgeschermd, bestaat de kans op (zeer ernstige) ongelukken. De afscherming van een aftakas is kwetsbaar, vooral bij de verbinding tussen een trekker en een werktuig (de aftaktussenas). Onjuiste montering, onvoldoende onderhoud of onjuist gebruik beperken de levensduur van de kunststof delen.
Aftakas. (Arbocatalogus - Fruitteelt)
Als de draaiende delen van een aftakas niet goed zijn afgeschermd, bestaat de kans op (zeer ernstige) ongelukken. De afscherming van een aftakas is kwetsbaar, vooral bij de verbinding tussen een trekker en een werktuig (de aftaktussenas). Onjuiste montering, onvoldoende onderhoud of onjuist gebruik beperken de levensduur van de kunststof delen.
Aftakas. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Ongevallen met aftaktussenassen zijn gemakkelijk te voorkomen door de draaiende delen goed af te schermen.
Aftakas. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Als de draaiende delen van een aftakas niet goed zijn afgeschermd, bestaat de kans op (zeer ernstige) ongelukken. De afscherming van een aftakas is kwetsbaar, vooral bij de verbinding tussen een trekker en een werktuig (de aftaktussenas). Onjuiste montering, onvoldoende onderhoud of onjuist gebruik beperken de levensduur van de kunststof delen.
Agressie en geweld. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Medewerkers van bos- en natuurorganisaties worden regelmatig geconfronteerd met intimiderend, agressief of zelfs gewelddadig gedrag van het publiek. Dit geldt zeker voor buitengewoon opsporingsambtenaren, maar ook in andere functies is dit het geval, bijvoorbeeld bij boswachters, medewerkers in het veld of in het bezoekerscentrum. Agressie en geweld van externen hebben een veel grotere impact op medewerkers dan doorgaans wordt gedacht. Organisaties moeten er daarom voor zorgen dat zij hun medewerkers hiertegen beschermen in het kader van een aanpak gericht op het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA), zoals dit in de wet wordt genoemd. Zie voor meer informatie over ongewenste omgangsvormen ook het hoofdstuk Werkdruk en ongewenste omgangsvormen.
Arbobeleid. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
In de praktijk worden problemen vaak even ter plekke opgelost. Het gevolg is dat hetzelfde probleem zich later of op een andere plek weer voordoet. Door het voeren van een beleid kunnen deze problemen meer structureel worden aangepakt en wordt voorkomen dat problemen zich herhalen. Een beleidsmatige/structurele aanpak zal dus uiteindelijk leiden tot betere arbeidsomstandigheden, minder verzuim en minder ongevallen. Door in gezamenlijk overleg het beleid vast te stellen is de kans op acceptatie groter.
Arbobeleid. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
In de praktijk worden problemen rond veilig en gezond werken vaak even ter plekke opgelost. In een arbobeleid staat de vraag hoe dergelijke problemen kunnen worden voorkomen centraal. Een beleidsmatige en structurele aanpak leidt uiteindelijk tot betere arbeidsomstandigheden, minder verzuim en minder ongevallen. Door het beleid in overleg met het personeel vast te stellen is de kans op acceptatie én uitvoering ervan groter.
Arbobeleid. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
In de praktijk worden problemen vaak even ter plekke opgelost. Het gevolg is dat hetzelfde probleem zich later of op een andere plek weer voordoet. Door het voeren van een beleid kunnen deze problemen meer structureel worden aangepakt en wordt voorkomen dat problemen zich herhalen. Een beleidsmatige/structurele aanpak zal uiteindelijk leiden tot betere arbeidsomstandigheden, minder verzuim en minder ongevallen. Door in gezamenlijk overleg het beleid vast te stellen is de kans op acceptatie groter.
Arbobeleid Jongeren. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
In de bos- en natuursector werken soms jeugdigen. Dat kan zijn op een leer-werkplek, als (tijdelijk) medewerker, maar ook als stagiaire of vrijwilliger. Jongeren lopen extra risico’s als het gaat om veiligheid en gezondheid. Zij zien de gevaren van het werk niet en kunnen deze ook (nog) niet goed inschatten. Zij kennen bovendien hun eigen grenzen nog niet. Veel jongeren zijn daarnaast onzeker omdat zij nauwelijks werkervaring hebben. Omdat jongeren lichamelijk en geestelijk nog volop in ontwikkeling zijn gelden er specifieke regels voor de werkzaamheden die zij mogen doen. Deze moeten zorgen voor voldoende bescherming van de gezondheid en veiligheid van jongeren. De regels voor 13-, 14- en 15-jarigen (kinderen) en 16- en 17-jarigen (jeugdigen) zijn verschillend. Als we over beiden spreken noemen we dat in dit document jongeren. In de praktijk worden problemen rond veilig en gezond werken vaak even ter plekke opgelost. In een arbobeleid staat de vraag hoe dergelijke problemen kunnen worden voorkomen centraal. Een beleidsmatige en structurele aanpak leidt uiteindelijk tot betere arbeidsomstandigheden, minder verzuim en minder ongevallen. Door het beleid in overleg met het personeel vast te stellen is de kans op acceptatie én uitvoering ervan groter.
Asbest. (Arbocatalogus - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Vrijwel alle boerenschuren en –stallen gebouwd tussen 1964 en 1993 hebben een dak van golfplaten van asbestcement. In de openteelten kunnen nog asbest beschoeiingplaten voorkomen. Asbest blootstelling in de agrarische sector kan voorkomen bij onderhoud, reparatie en sloop van dak of scheidingsplaten. Vanwege de ernstige gezondheidseffecten en de omvang waarmee deze zich voordoen, is het gebruik van asbest sinds 1993 volledig verboden in ons land. De Europese Gemeenschap vaardigde meer recent een dergelijk verbod uit dat per 1 januari 2005 in alle lidstaten van kracht is geworden.
Asbest. (Arbocatalogus - Paardenhouderij)
Op paardenhouderij bedrijven komt asbest hoofdzakelijk voor op daken van bedrijfsgebouwen zoals stallen of rijbanen. Astbest blootstelling in de agrarische sector kan voorkomen bij onderhoud, reparatie en sloop van dak of scheidingsplaten maar ook door verwering kunnen vezels vrijkomen. Vanwege de ernstige gezondheidseffecten en de omvang waarmee deze zich voordoen, is het gebruik van asbest sinds 1993 volledig verboden in ons land. Bij het werken met asbest gelden strenge voorwaarden. Er zal een verbod gelden op asbestdaken na 2024.
Asbest. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Vrijwel alle boerenschuren en –stallen gebouwd tussen 1964 en 1993 hebben een dak van golfplaten van asbestcement. In de openteelten kunnen nog asbest beschoeiingplaten voorkomen. Asbest blootstelling in de agrarische sector kan voorkomen bij onderhoud, reparatie en sloop van dak of scheidingsplaten. Vanwege de ernstige gezondheidseffecten en de omvang waarmee deze zich voordoen, is het gebruik van asbest sinds 1993 volledig verboden in ons land. De Europese Gemeenschap vaardigde meer recent een dergelijk verbod uit dat per 1 januari 2005 in alle lidstaten van kracht is geworden.
Asbest. (Arbocatalogus - Fruitteelt)
Vrijwel alle boerenschuren en –stallen gebouwd tussen 1964 en 1993 hebben een dak van golfplaten van asbestcement. In de openteelten kunnen nog asbest beschoeiingplaten voorkomen. Asbest blootstelling in de agrarische sector kan voorkomen bij onderhoud, reparatie en sloop van dak of scheidingsplaten. Vanwege de ernstige gezondheidseffecten en de omvang waarmee deze zich voordoen, is het gebruik van asbest sinds 1993 volledig verboden in ons land. De Europese Gemeenschap vaardigde meer recent een dergelijk verbod uit dat per 1 januari 2005 in alle lidstaten van kracht is geworden.
Asbest. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
Vrijwel alle boerenschuren en –stallen gebouwd tussen 1964 en 1993 hebben een dak van golfplaten van asbestcement. In de openteelten kunnen nog asbest beschoeiingplaten voorkomen. Asbest blootstelling in de agrarische sector kan voorkomen bij onderhoud, reparatie en sloop van dak of scheidingsplaten. Vanwege de ernstige gezondheidseffecten en de omvang waarmee deze zich voordoen, is het gebruik van asbest sinds 1993 volledig verboden in ons land. De Europese Gemeenschap vaardigde meer recent een dergelijk verbod uit dat per 1 januari 2005 in alle lidstaten van kracht is geworden.
Autoclaaf. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
In dit arboblad is het minimumniveau voor de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven. Organisaties kunnen ervoor kiezen hier in positieve zin van af te wijken. In dit blad wordt beschreven hoe zoveel mogelijk ongevallen en brand e.d. kunnen worden voorkomen. Brandwonden door werken met autoclaven kunnen optreden door: • Contact met vrijkomend ontsnappend stoom. • Lichamelijk contact met heet oppervlak van de autoclaaf. • Contact met overkokende vloeistoffen tijdens uithalen van materialen uit de autoclaaf. • Brekend/exploderend glas bij het openen van de autoclaaf of tijdens het uitpakken van materialen. Bij breuk van een autoclaaf kunnen rondvliegende stukken materiaal ernstig letsel of grote materiële schade veroorzaken. Het bezwijken van een autoclaaf kan het gevolg zijn van: • Een te grote drukopbouw door een al dan niet gewilde chemische reactie. • Corrosie (denk aan spanningscorrosie). • Een onjuiste constructie. • Een onjuist gebruik. Ook kunnen medewerkers worden blootgesteld aan het hete materialen/ dampen uit de autoclaaf bij onjuiste toepassing van de apparatuur. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getrof- fen o.a.: alleen autoclaven voor zien van CE-merk aanschaffen, werken volgens de gebruiksvoorschriften van de lever- ancier, alleen getraind en voorgelicht personeel met autoclaven laten werken, regelmatig deskundig onderhoud laten verrichten, medewerk- ers van juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien.
Autolaadkraan - categorie A. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Deze informatie heeft betrekking op autolaadkranen uit categorie A: Het maximaal mogelijke lastmoment is niet groter dan 20 tonmeter. De kraan is gemonteerd op een voertuig dat is ingericht voor het vervoeren van een lading. De kraan is voorzien van een duidelijk leesbaar en duurzaam aangebracht opschrift, waaruit blijkt dat de kraan uitsluitend gebruikt mag worden voor het laden en lossen van het eigen voertuig. Het werken met autolaadkranen kent de volgende gevaren: het vallen van voorwerpen het raken van obstakels het gevaar van klemmen en knellen het kantelen van de vrachtwagen