Resultaten (2)
Autoclaaf. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
In dit arboblad is het minimumniveau voor de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven. Organisaties kunnen ervoor kiezen hier in positieve zin van af te wijken. In dit blad wordt beschreven hoe zoveel mogelijk ongevallen en brand e.d. kunnen worden voorkomen. Brandwonden door werken met autoclaven kunnen optreden door: • Contact met vrijkomend ontsnappend stoom. • Lichamelijk contact met heet oppervlak van de autoclaaf. • Contact met overkokende vloeistoffen tijdens uithalen van materialen uit de autoclaaf. • Brekend/exploderend glas bij het openen van de autoclaaf of tijdens het uitpakken van materialen. Bij breuk van een autoclaaf kunnen rondvliegende stukken materiaal ernstig letsel of grote materiële schade veroorzaken. Het bezwijken van een autoclaaf kan het gevolg zijn van: • Een te grote drukopbouw door een al dan niet gewilde chemische reactie. • Corrosie (denk aan spanningscorrosie). • Een onjuiste constructie. • Een onjuist gebruik. Ook kunnen medewerkers worden blootgesteld aan het hete materialen/ dampen uit de autoclaaf bij onjuiste toepassing van de apparatuur. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getrof- fen o.a.: alleen autoclaven voor zien van CE-merk aanschaffen, werken volgens de gebruiksvoorschriften van de lever- ancier, alleen getraind en voorgelicht personeel met autoclaven laten werken, regelmatig deskundig onderhoud laten verrichten, medewerk- ers van juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien.