Resultaten (1)
Asbest. (Arbocatalogus - Paardenhouderij)
Op paardenhouderij bedrijven komt asbest hoofdzakelijk voor op daken van bedrijfsgebouwen zoals stallen of rijbanen. Astbest blootstelling in de agrarische sector kan voorkomen bij onderhoud, reparatie en sloop van dak of scheidingsplaten maar ook door verwering kunnen vezels vrijkomen. Vanwege de ernstige gezondheidseffecten en de omvang waarmee deze zich voordoen, is het gebruik van asbest sinds 1993 volledig verboden in ons land. Bij het werken met asbest gelden strenge voorwaarden. Er zal een verbod gelden op asbestdaken na 2024.