Resultaten (3)
Acculaadplaats. (Arbocatalogus - Boomteelt en Vaste plantenteelt)
Bij het laden en installeren van accu's gebeuren veel ongelukken. Bij werkzaamheden aan de elektrische installaties van auto's en werktuigen ook. Met als mogelijke gevolgen: ernstig letsel aan ogen en huid en brandwonden. Mogelijke oorzaken zijn: de vorming van waterstofgas boven de accu tijdens en aan het einde van de laadperiode. Een vonk kan een explosie veroorzaken. kortsluiting tussen de plus- en minpool met een metalen voorwerp. Dit voorwerp kan binnen enkele seconden tot meer dan 100 ┬░C worden verhit. Als een dergelijke kortsluiting plaatsvindt via een ring (sieraad ) of een horlogebandje kunnen zeer ernstige brandwonden ontstaan.
Aftakas. (Arbocatalogus - Boomteelt en Vaste plantenteelt)
Als de draaiende delen van een aftakas niet goed zijn afgeschermd, bestaat de kans op (zeer ernstige) ongelukken. De afscherming van een aftakas is kwetsbaar, vooral bij de verbinding tussen een trekker en een werktuig (de aftaktussenas). Onjuiste montering, onvoldoende onderhoud of onjuist gebruik beperken de levensduur van de kunststof delen.
Autolaadkraan - categorie A. (Arbocatalogus - Boomteelt en Vaste plantenteelt)
Deze informatie heeft betrekking op autolaadkranen uit categorie A: Het maximaal mogelijke lastmoment is niet groter dan 20 tonmeter. De kraan is gemonteerd op een voertuig dat is ingericht voor het vervoeren van een lading. De kraan is voorzien van een duidelijk leesbaar en duurzaam aangebracht opschrift, waaruit blijkt dat de kraan uitsluitend gebruikt mag worden voor het laden en lossen van het eigen voertuig. Het werken met autolaadkranen kent de volgende gevaren: het vallen van voorwerpen het raken van obstakels het gevaar van klemmen en knellen het kantelen van de vrachtwagen