Resultaten (1)
Bezoek op het bedrijf. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
Op de meeste graasdierbedrijven komen veel bezoekers. Dit kan variëren van inseminatoren tot loonwerkers. Verder kan gedacht worden aan verkopers, inspecteurs en stagiaires.