Resultaten (3)
Bedrijfshulpverlening (BHV) en Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA). (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Ondanks alle veiligheidsmaatregelen kan er altijd iets mis gaan. Er moet eerste hulp worden verleend of een (beginnende) brand geblust. In ernstige gevallen kan het voorkomen dat een bedrijfsgebouw of bezoekerscentrum moet worden ontruimd. Of dat mensen uit de natuur moeten worden gered. De noodzakelijke kennis voor hulpverlening in afgelegen gebieden kan worden opgedaan in een cursus Hulpverlening Geïsoleerde Arbeid (HGA).
Beeldschermwerk. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Langdurig achter een beeldscherm werken leidt tot gezondheidsklachten. Onderzoek heeft uitgewezen dat vanaf vier uur per dag de kans op gezondheidsklachten van nek, bovenrug, schouders, armen, polsen en handen ernstig toeneemt.
Biologische stoffen en schimmels. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Blootstelling aan biologische , in de natuur voorkomende deeltjes, kunnen irritatie en/of een allergische reactie veroorzaken. Dit kan huidklachten en klachten aan de luchtwegen tot gevolg hebben. Bekende veroorzakers zijn de berenklauw, de acaciaboom, de fluweelboom, de plataan, het Jacobskruiskruid en ambrosia. Ook paddenstoelen, zwammen en schimmels kunnen klachten aan de luchtwegen veroorzaken en allergische huidreacties geven. Verder kunnen schimmels en sporen worden ingeademd bij het werken in ruimtes die lang afgesloten zijn geweest (o.a. bunkers en grafkelders) of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid en een slechte ventilatie.