Resultaten (1)
Heftruck en andere interne transportmiddelen. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
In dit arboblad is het minimumniveau voor de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven. Organisaties kunnen ervoor kiezen hier in positieve zin van af te wijken. In dit blad wordt beschreven hoe zoveel mogelijk een eventuele ongeval en lichamelijk klachten kunnen worden voorkomen Een ongeval kan o.a. ontstaan door: aan- en overrijden, vallende lading, kantelen van de heftruck, botsing, explosie tijdens opladen van accu’s. Daarnaast kunnen er lichamelijke klachten optreden zoals rug, nek en schouderklachten bij onjuist gebruik van de transportmiddelen, door trillingen, slecht wegdek of vloer, door verkeerde rijstijl, te hoge rijsnelheid. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen, o.a. ten aanzien van opleiding personeel, rijgedrag, goede transportroutes, tijdig onderhoud en periodieke deskundige inspectie, het juiste transportmiddel toe te passen.