Resultaten (1)
Hoger gelegen vlieringen en hooizolders. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
Op vlieringen en hooizolders brengen openingen in de wanden en de vloeren het risico op vallen met zich mee.