Resultaten (4)
Hagelnetten sluiten en oprollen. (Arbocatalogus - Fruitteelt)
Bij de jaarlijkse werkzaamheden aan de hagelnetten wordt het lichaam een korte tijd intensief gebruikt. Het werk is eenzijdig en repeterend van aard en staat regelmatig onder druk omdat het belangrijk is om op het juiste moment en tijdig de netten aan te brengen of weer op te rollen. De verschillende netsystemen hebben ieder hun eigen risico’s, afhankelijk van de noodzakelijke werkhoudingen: boven schouderhoogte, ver van het lichaam al dan niet gepaard gaand met krachtige handelingen van de handen, gebogen staand onder het net en/of met visuele controle boven/achter het hoofd. In Nederland zijn in het hard fruit, met name de appels de volgende hagelnetten gangbaar: het vlakschermsysteem met clips en het vlakschermsysteem met elastieken (zigzagbinding). Ook zijn er werkzaamheden die voortkomen doordat men teelt onder hagelnetten, zoals groeibevorderen door extra geleiding met jukjes, extra ondersteuning in de hoogte, extra snoei en extra wortelsnoei, het stimuleren van bestuiving door (extra) sierbomen en uitzetten van (extra) bijen. Deze zijn in de hier buiten beschouwing gelaten. Voor de totale lichaamsbelasting doen zij er wel toe.
Handmatig snoeien (lichamelijke belasting). (Arbocatalogus - Fruitteelt)
In de fruitteelt wordt veel snoeiwerk verricht, zowel in de winter als ook in de zomer. Arm, schouder en nek worden daarbij intensief gebruikt. Uit de praktijk blijkt dat er in de fruitteelt veel overbelastingsklachten aan met name elleboog en pols voorkomen. Het snoeien kan hierbij een belangrijke rol spelen: veel dezelfde bewegingen, een grote krachtsinspanning, trillingen of schokken in een koude omgeving.
Handpalletwagen. (Arbocatalogus - Fruitteelt)
De handpalletwagen is een veelgebruikt intern transportmiddel voor het verplaatsen van goederen. Het in beweging krijgen van een handpalletwagen is een zware klus. Zeker bij een zware lading.
Heftruck. (Arbocatalogus - Fruitteelt)
Het gebruik van een heftruck brengt verschillende gevaren met zich mee: vallende lading, een kantelende heftruck en aanrijdingen met personen. Ongevallen met heftrucks hebben regelmatig een ernstige afloop.