Resultaten (2)
Harvester (veiligheid). (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Met de harvester worden in een arbeidsgang bomen geveld, gesnoeid en afgekort. De werkzaamheden in de cabine zijn relatief veilig. Gevaarlijke werkzaamheden zijn het oplossen van storingen en het plegen van onderhoud aan de machine. Daarnaast bestaat het gevaar dat de harverster kantelt bij het werken op taluds en hellingen en bij bijzondere terreinomstandigheden.
Hout onder spanning. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Werken met hout onder spanning is specialistenwerk. Bijvoorkeur wordt er machinaal gewerkt, maar er kunnen situaties zijn (o.a. na een storm) waarbij het alleen mogelijk is om met de motorkettingzaag te werken. Gevaarlijke situaties kunnen voorkomen als bomen ongecontroleerd vallen en de houtspanning ongecontroleerd vrijkomt in de nabijheid van de zager.