Resultaten (5)
Laminaire luchtstroomkast. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
In dit arboblad is het minimumniveau voor de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven. Organisaties kunnen ervoor kiezen hier in positieve zin van af te wijken. In dit blad wordt beschreven hoe zoveel mogelijk fysieke belasting, klimaatklachten, ongevallen, brand e.d. kunnen worden voorkomen. Gezondheidsrisico’s kunnen o.a. optreden door veelvuldig werken in dezelfde houding. Dit is inherent aan het werk in een LF-kast. Overmatige statische spierbelasting veroorzaakt pijn en vermoeidheid in de gebruikte spieren. Herstel kan lang duren. Dit veroorzaakt belasting van rug, schouders en armen. LF-kasten en airco’s in een labruimte veroorzaken vaak veel continue luchtstromingen/tocht. Dit kan voorhoofd-, bijholteontsteking e.d., hoofdpijn, vermoeidheid, droge ogen bevorderen/ veroorzaken en/of het herstel bemoeilijken. Er wordt regelmatig gewerkt met ethanol voor ontsmetting. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen o.a.: parttimers inzetten, taakroulatie, taakafwisseling, regelmatige pauzes, juiste stoelen aanschaffen en die goed instellen, het klimaat in de ruimte goed afstellen, bij nieuwbouw en herinrichting veel aandacht schenken aan ventilatiesystemen (vermindering tocht, geluid).
Lawaai. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
In dit arboblad is het minimumniveau voor de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven. Organisaties kunnen ervoor kiezen hier in positieve zin van af te wijken. In dit blad wordt beschreven hoe zoveel mogelijk geluidsoverlast en gehoorschade e.d. kunnen worden voorkomen. Men heeft kans op gehoorschade bij een voortdurende blootstelling gedurende meerdere jaren aan geluidsniveaus van 80 dB(A) of meer, gemiddeld over een 8-urige werkdag, 5 dagen per week. Deze gehoorschade is blijvend, het gehoor herstelt zich niet. De kans op en de mate van gehoorschade neemt toe bij toename van het geluidsniveau en toename van de blootstellingduur. In het beginstadium van gehoorschade merkt men het vaak niet omdat men in het begin vooral de hoge tonen minder goed hoort. Een hoog geluidsniveau leidt niet alleen tot schade aan het gehoor, maar heeft ook effect op het functioneren van werknemers. Ze kunnen bijvoorbeeld last krijgen van concentratiestoornissen, belemmeringen in spraakcommunicatie, vermoeidheid of gespannenheid. Bovendien neemt de kans op ongevallen toe doordat waarschuwingssignalen kunnen wegvallen en niet gehoord worden. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen o.a.: geluidmetingen uitvoeren, gehoorbeschermingsprogramma invoeren, alleen getraind en voorgelicht personeel laten werken, regelmatig onderhoud laten verrichten, medewerkers van juiste persoonlijke beschermingsmiddelen voorzien.
Legionella. (Arbocatalogus - Paardenhouderij)
Legionella is een bacterie die in lage concentraties in (leiding)water aanwezig is. Gunstige omstandigheden voor groei van legionella komen voor in water van 25-45°C. Hierin kan de bacterie zich gemakkelijk vermenigvuldigen. In stilstaand water en in de juiste voedingsbodem (biofilm) en voedingsstoffen (zoals ijzer) zal de groei versnellen. Besmetting aan legionella vindt plaats door het inademen van nevel waarin voldoende legionella bacteriën aanwezig zijn. Door de besmetting kan een infectie van de luchtwegen optreden (legionellose). Binnen de paardenhouderij kunnen risico’s aanwezig zijn bij onder andere het gebruik van douches, bij het beregenen van de rijbaan (met kleine druppelvorming/verneveling) en bij het werken met een hogedrukspuit.
Lichamelijke belasting bij de bosmaaier. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
De bosmaaier wordt vooral gebruikt om te maaien op plaatsen die voor grote machines niet of moeilijk bereikbaar zijn. De maaier kan worden voorzien van diverse uitrustingsstukken. Langdurig werken met deze machine is lichamelijk zwaar belastend.
Lichamelijke belasting bij de motorkettingzaag. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Langdurig werken met een motorkettingzaag is lichamelijk zwaar belastend en kan klachten veroorzaken aan gewrichten, pezen, spieren en rug.