Resultaten (1)
Legionella. (Arbocatalogus - Paardenhouderij)
Legionella is een bacterie die in lage concentraties in (leiding)water aanwezig is. Gunstige omstandigheden voor groei van legionella komen voor in water van 25-45°C. Hierin kan de bacterie zich gemakkelijk vermenigvuldigen. In stilstaand water en in de juiste voedingsbodem (biofilm) en voedingsstoffen (zoals ijzer) zal de groei versnellen. Besmetting aan legionella vindt plaats door het inademen van nevel waarin voldoende legionella bacteriën aanwezig zijn. Door de besmetting kan een infectie van de luchtwegen optreden (legionellose). Binnen de paardenhouderij kunnen risico’s aanwezig zijn bij onder andere het gebruik van douches, bij het beregenen van de rijbaan (met kleine druppelvorming/verneveling) en bij het werken met een hogedrukspuit.