Resultaten (1)
Machineveiligheid algemeen. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
In dit arboblad is het minimumniveau voor de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven. Organisaties kunnen ervoor kiezen hier in positieve zin van af te wijken. In dit blad wordt beschreven hoe zoveel mogelijk ongevallen en brand e.d. kunnen worden voorkomen. Ongevallen kunnen optreden o.a. door beknelling, elektrocutie, snijdongevallen. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen o.a. : nagaan of eliminatie van het gevaar aan de bron mogelijk is, aanbrengen van afschermingen of beveiligingsinrichtingen, alleen machines met CE-merk aanschaffen, regelmatige controle/onderhoud/ inspectie/keuring van hijs- en hefmiddelen, heftrucks, elektrische onderdelen van installatie/machines/apparatuur, voorlichting/instructie.