Resultaten (1)
Machineveiligheid algemeen. (Arbocatalogus - Paardenhouderij)
Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Bij gewijzigde machines of machines die geheel zelf worden gemaakt, zijn de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend.