Resultaten (6)
Machineveiligheid algemeen. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Het werken met machines, apparaten, gereedschappen en installaties (hierna te noemen: machines) kan gevaren veroorzaken. Machines kunnen gevaarlijk zijn of gevaarlijk worden door veroudering of slijtage. Bij gewijzigde machines of machines die geheel zelf gemaakt worden, zijn de gevolgen voor de veiligheid soms onvoldoende bekend.
Minigraver. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Het werken met een graafmachine kan gevaarlijk zijn. Bijvoorbeeld het gevaar van kantelen op een talud of helling bij sloten of kanalen, maar ook bij op- en afrijden van de aanhangwagen of auto. Als de spoorbreedte kleiner wordt, neemt het kantelgevaar toe. Bij minigravers (tot 5½ ton) is de spoorbreedte klein, waardoor het kantelgevaar relatief groot is. Een ander gevaar is het raken van kabels, leidingen en buizen. Grote graafmachines worden in de hoveniers sector weinig ingezet en worden in dit stuk niet beschreven.
Motor- / accuaangedreven handgereedschap. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
De bladblazer, de heggenschaar en de stenendoorslijpmachine zijn handgereedschappen die vaak door een motor aangedreven worden. Het werken ermee brengt lawaai, trillingen, fysieke belasting en schadelijke stoffen (uitlaatgassen en stof) met zich mee. Een te grote blootstelling kan schadelijke effecten hebben op de veiligheid en de gezondheid. De nieuwe accutechniek wordt in de praktijk steeds meer toegepast, bijvoorbeeld bij de heggenschaar, kettingzaag en bosmaaier.
Motor- / accuheggenschaar (Lichamelijke belasting). (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Langdurig werken met een motor- of accuheggenschaar of stokheggenschaar is lichamelijk zwaar belastend. Het kan klachten veroorzaken aan gewrichten, pezen, spieren in de rug en andere delen van het lichaam. Het aspect "Veiligheid" bij het werken met de motor- of accuheggenschaar is beschreven in "Motor- / accuaangedreven handgereedschap".
Motor- / accukettingzaag (Lichamelijke belasting). (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Langdurig werken met een motor- / accukettingzaag is lichamelijk zwaar belastend en kan klachten veroorzaken aan gewrichten, pezen, spieren en rug.
Motor- / accukettingzaag (Veiligheid). (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Werken met een motorkettingzaag brengt veiligheidsrisico's met zich mee. De ketting draait snel en het hout kan zich onvoorspelbaar gedragen. Denk aan plotseling vallende takken of bomen, splijtende stammen, opverende takken en wegdraaiende bomen.