Resultaten (2)
Openen van deuren van een afzetcontainer. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Een afzetcontainer die te zwaar of verkeerd beladen is kan onder spanning komen te staan. Als met een haakarmbaksysteem wordt gewerkt kan de lading (mest, grond, ed.) tegen de containerdeuren gaan liggen als de haakarmbak van de vrachtwagen of trekker wordt gehaald. Als deuren onder spanning staan en als het hang- en sluitwerk slecht functioneert, kan een containerdeur openklappen. Medewerkers kunnen dan worden geraakt. Vaak is het te zien dat een container onder spanning staat.
Opslag van wielen en dubbelluchtwielen. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Wielen en dubbelluchtwielen die niet op de juiste manier worden weggezet kunnen een gevaar opleveren. De wielen kunnen omvallen en spelende kinderen kunnen ze omtrekken. Dit kan ernstige ongevallen tot gevolg hebben.