Resultaten (2)
Omgang met melkvee en stieren. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
Op melkveebedrijven is het niet te voorkomen dat men tussen de dieren in de koppel komt. Binnen de koppel is bij koeien altijd een pikorde van kracht. Het is goed de dominante dieren te kennen. Koeien kunnen stoten met de kop maar ook met de poten flink uithalen. Dit maakt dat het toedienen van medicijnen of het (opnieuw) inknippen van oormerken lastig is. Ook zijn er bedrijven waar de stier los in de koppel wordt gehouden of waar (vlees)stieren worden gehouden.
Opslag van dubbelluchtwielen. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
Dubbelluchtwielen die niet op de juiste manier worden weggezet kunnen een gevaar opleveren. De wielen kunnen omvallen en spelende kinderen kunnen ze omtrekken. Dit kan ernstige ongevallen tot gevolg hebben.