Resultaten (1)
Onderhoud- en verbouwwerkzaamheden. (Arbocatalogus - Pluimveehouderij)
Het zelf uitvoeren van renovatie-, reparatie-, sloop-, onderhouds-, schilder-, reinigings- en graafwerkzaamheden brengt risico's voor de veiligheid en de gezondheid met zich mee.