Resultaten (2)
Pilleren. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
In dit blad wordt beschreven hoe zoveel mogelijk gezondheidsrisico’s kunnen worden voorkomen door maatregelen te nemen. De genoemde maatregelen zijn afgestemd op de wettelijke eisen. Ook komen de genoemde maatregelen overeen met de huidige stand van de techniek en sluiten ze aan bij de verplichtingen van werkgevers en werknemers om op een gezonde en veilige manier het werk te doen. In dit arboblad is het minimumniveau voor de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven. Organisaties kunnen ervoor kiezen hier in positieve zin van af te wijken. Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan door blootstelling aan stof via de luchtwegen. Het stof kan kristallijn kwarts, trydimiet, cristoballiet bevatten. Het bestaat uit hele kleine onoplosbare stofdeeltjes die diep in je longen kunnen terechtkomen. Het gaat om het zg. respirabele gedeelte dat de schade kan veroorzaken (deeltjesgrootte kleiner dan 5 micrometer). Deze deeltjes kunnen moeilijk door je lichaam worden verwijderd, het gaat ook heel langzaam.Diep in je longen kunnen de stofdeeltjes bindweefselvorming veroorzaken. Dit wordt ook wel silicose of stoflong genoemd. Het longweefsel wordt dan minder elastisch waardoor je bij inspanning kortademig en benauwd wordt, je gaat hoesten en hebt last van pijn op de borst. Hoe meer stof je inademt, hoe meer schade er ontstaat en die schade is niet meer te herstellen. Kwarts staat op de lijst van kankerverwekkende stoffen. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen o.a. : goed ontworpen plaatselijke afzuiging, gebruik van poederdoseerders, stofzuigers met HEPA-filters gebruiken, geen gebruik maken van perslucht of bezems, stofconcentraties laten meten, medewerkers voorlichten.