Resultaten (2)
Persoonlijke beschermingsmiddelen. (Arbocatalogus - Fruitteelt)
Persoonlijke beschermingsmiddelen worden meestal als lastig ervaren, ze kunnen hinder geven en worden daarom soms niet of niet goed gebruikt. Daarom is het beter om risico’s zo veel mogelijk bij de bron aan te pakken. Persoonlijke beschermingsmiddelen mogen pas gebruikt worden als de risico’s niet op een andere manier kunnen worden beperkt en zijn dus altijd het sluitstuk bij het treffen van maatregelen.
Pluktrein. (Arbocatalogus - Fruitteelt)
Een pluktrein bestaat uit aan elkaar gekoppelde karretjes die achter de trekker gekoppeld worden. Op die karretjes worden fruitkisten gezet die volgeplukt kunnen worden. Zo hebben de plukkers altijd een kist in de buurt. De pluktrein rijdt stapvoets door de boomgaard. Het gevaar is aanwezig dat personen tussen de rijdende karretjes komen.