Resultaten (5)
Takkenversnipperaar. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Werken met een takkenversnipperaar brengt grote gevaren met zich mee. Dat komt door: de draaiende delen van de versnipperaar die het hout naar binnen trekken en verkleinen de wegslaande takken bij de invoertrechter de wegvliegende delen die de afvoerpijp met grote snelheid verlaten
Teken en de ziekte van Lyme. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Teken zijn kleine spinachtige beestjes die voorkomen in het groen. Als besmette teken mensen bijten, dan kunnen zij de bacterie Borrelia overbrengen. Deze bacterie veroorzaakt de ziekte van Lyme. Vroeger kwamen teken vooral voor in natuurgebieden, maar steeds vaker zijn ze te vinden in parken en tuinen en steeds meer teken zijn besmet. Dit betekent dat de kans groter wordt dat een hovenier gebeten wordt door een besmette teek.
Tillen en dragen, duwen en trekken. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Fysieke belasting als gevolg van tillen, dragen, duwen en trekken komt in het werk voor bij werkzaamheden zoals: Tillen en dragen materialen bij renovatie, aanleg en onderhoud van tuinen en tuinobjecten; Trekken en duwen aan te verplaatsen takken, kruiwagens en andere arbeidsmiddelen; Dragen van en werken met accu- of motoraangedreven apparatuur, zoals een heggeschaar, kettingzaag, bladblazer en bosmaaier; Interieurbeplanting; Bestraten. Het beheersen van fysiek werk kan er voor zorgen dat mensen door minder klachten en minder slijtage beter inzetbaar blijven.
Trillingen. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
In nagenoeg alle machines, apparaten en voertuigen worden trillingen opgewekt. Er wordt onderscheid gemaakt tussen hand- en armtrillingen door het vasthouden van handgereedschappen en lichaamstrillingen door zitten of staan op of in een trillende machine of voertuig. Trillingen kunnen gezondheidsschade, hinder en/of onveiligheid veroorzaken en bovendien vermoeidheid. Trillingen kunnen onder andere zenuwafwijkingen, bot- en gewrichtsaandoeningen veroorzaken. Lichaamstrillingen kunnen rugklachten en hernia’s veroorzaken. Er is een nieuwe Europese norm voor trillingen met actiewaarden en grenswaarden. Dat kan inhouden dat minder lang met trillende apparaten gewerkt kan worden. Bij overschrijding van de actiewaarden moeten er maatregelen getroffen worden om verdere blootstelling te beperken, zoals alternatieven werkmethoden, andere arbeidsmiddelen, persoonlijke bescherming, onderhoud van de arbeidsmiddelen of het beperken van de blootstellingstijd. Bij overschrijding van de grenswaarde moet het werk zelfs meteen stilgelegd worden.
Tweewielige trekkers. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Tweewielige trekkers worden vooral ingezet bij maaien, frezen, spitten en vegen. Werken met deze trekkers kan gevaarlijk zijn omdat de gebruiker gemakkelijk in contact kan komen met bewegende delen. Andere risicovolle aspecten zijn: lawaai en trillingen, uitlaatgassen en lichamelijk belasting.