Resultaten (4)
Uitlaatgassen. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Blootstelling aan uitlaatgassen van tuin- en parkmachines kan leiden tot gezondheidsklachten. De blootstelling is afhankelijk van de omstandigheden, o.a. de brandstof, het verbrandingsproces, de apparatuur (zelfrijdend of handgedragen), de afstand tussen de persoon een de uitlaat, de windrichting, enz.
Uitlaatgassen. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Bij proefdraaien in de werkplaats of warmdraaien van machines is er kans op inademen van uitlaatgassen. Blootstelling aan uitlaatgassen kan leiden tot gezondheidsklachten. De blootstelling is afhankelijk van de omstandigheden, o.a. de soort brandstof, het verbrandingsproces, de apparatuur (zelfrijdend of handgedragen), de afstand tussen de persoon en de uitlaat, de luchtverplaatsing, enz.
Uitlaatgassen en dampen van brandstoffen. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Blootstelling aan schadelijke stoffen bij het gebruik van brandstoffen zoals dampen en uitlaatgassen kan leiden tot gezondheidsklachten door inademing. De blootstelling is afhankelijk van de brandstof, het verbrandingsproces, de apparatuur (zelfrijdend of handgedragen), de afstand tussen de persoon en de uitlaat, de windrichting, enz. Hier wordt ingegaan op de handgedragen en niet-zelfrijdende apparatuur met een benzinemotor als krachtbron.
Uitmesten en instrooien van strostallen. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
Met enige regelmaat worden strostallen handmatig uitgemest met een riek. Vaak gaat het om stallen waarin schapen of kalveren in groepen gehuisvest zijn en om eenlingboxen. Na het uitmesten wordt stro in balen aangevoerd, losgemaakt en over de stal verdeeld. Dit is vaak handwerk. Hierbij kan sprake zijn van stofbelasting.