Resultaten (1)
Uitlaatgassen en dampen van brandstoffen. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Blootstelling aan schadelijke stoffen bij het gebruik van brandstoffen zoals dampen en uitlaatgassen kan leiden tot gezondheidsklachten door inademing. De blootstelling is afhankelijk van de brandstof, het verbrandingsproces, de apparatuur (zelfrijdend of handgedragen), de afstand tussen de persoon en de uitlaat, de windrichting, enz. Hier wordt ingegaan op de handgedragen en niet-zelfrijdende apparatuur met een benzinemotor als krachtbron.