Resultaten (5)
Veilig werken langs de weg. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Verkeer kan het werken langs de openbare, langs boswegen en langs bospaden gevaarlijke maken. Er worden bomen gerooid, bomen gesnoeid, bermen gemaaid en er worden tijdelijk in- en uitritten ingericht. Dit kan gevaar opleveren voor wie het werk uitvoert én voor de gebruiker van de openbare ruimte. Bij het treffen van maatregelen moet rekening worden gehouden met de eigenschappen van de weg, de gebruiksintensiteit en de eisen van de wegbeheerder en/of de opdrachtgever. Mogelijke maatregelen zijn markeren, afzetten en afsluiten.
Veilig werken met de bosmaaier. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Werken met een bosmaaier kan gevaarlijk zijn. Denk aan contact met draaiende delen en wegslingerend materiaal. Andere gevaren zijn: lawaai en trillingen, lichamelijke belasting, uitlaatgassen en stof.
Veilig werken met de tweewielige trekker. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Ondeskundig gebruik van tweewielige trekkers kan lichamelijk belasting en letsel tot gevolg hebben. Het feit dat veel werkzaamheden worden uitgevoerd op taluds, slootkanten, steile hellingen of moerassige ondergrond maakt het extra risicovol. Andere aspecten die de gezondheid kunnen schaden zijn geluid, trillingen en uitlaatgassen.
Vierwielige trekkers (2 assige) (veiligheid). (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Trekkers worden in combinatie met werktuigen ingezet voor verschillende werkzaamheden. Werkzaamheden in een normale moderne trekker met veiligheidscabine zijn relatief veilig, zo lang de chauffeur in de cabine blijft zitten en er geen mensen in de directe omgeving zijn. Risico's bij het werken met trekkers kunnen zijn: lichamelijk letsel, fysieke belasting, door trillen, schokken en belastende werkhoudingen zie zittend werk chauffeur en machinist.