Resultaten (2)
Valgevaar van vlieringen en hooizolders. (Arbocatalogus - Pluimveehouderij)
Op vlieringen en hooizolders brengen openingen in de wanden en de vloeren het risico op vallen met zich mee.
Ventilatoren. (Arbocatalogus - Pluimveehouderij)
Als een ventilatorsysteem op hoogte wordt schoongemaakt kan degene die hem schoonmaak door het dak of van het dak vallen. Als een ventilator niet of onvoldoende wordt schoongemaakt, bestaat het risico op brand. Als iemand ongewild in aanraking komt met de ventilator kan dat letsel tot gevolg hebben.