Resultaten (54)
Werkdruk en ongewenste omgangsvormen. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Stress op het werk komt ook in de bos- en natuursector voor. Door een hoge werkdruk in piekperiodes bijvoorbeeld, of omdat er meer werk moet worden gedaan dan was ingecalculeerd. Maar ook door slechte omgangsvormen of een vervelende werksfeer, waarin slecht wordt gecommuniceerd en er irritaties of zelfs ruzies zijn. Daarnaast kunnen persoonlijke factoren een rol spelen, zoals een zeer sterke betrokkenheid bij het werk of omstandigheden thuis die er voor zorgen dat mensen minder aan kunnen dan normaal. Werkstress kan ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid veroorzaken, vooral als het lang duurt of er verschillende factoren tegelijk een rol spelen. Medewerkers die last krijgen van werkstress functioneren steeds minder goed (vermindering productiviteit) en kunnen op den duur uitvallen (langdurig ziekteverzuim, uittreding uit bedrijf/branche). Organisaties moeten hun medewerkers beschermen tegen uitval als gevolg van stress. Behalve ongewenste omgangsvormen binnen de organisatie kunt u ook te maken krijgen met agressie en geweld van externen. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk agressie en geweld.
Werkdruk/werkstress. (Arbocatalogus - Glastuinbouw)
Werkdruk kan leiden tot werkstress. Werkstress is de reactie op de situatie waarin wat het werk vraagt niet in balans is met wat iemand aan kan. Dit kan op den duur leiden tot klachten van psychische, lichamelijke aard. De sector wordt gekenmerkt door veel eenzijdige en kortcyclische taken, het verschil tussen opleiding en uitvoeren van ingewikkelde taken vanwege de technologische ontwikkelingen en mogelijk aanwezige structurele werkdruk. Daarnaast wordt de stijl van leidinggeven als belangrijk knelpunt genoemd.
Werken bij en langs het water. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Werken langs of bij het water brengt risico’s met zich mee. De medewerker kan vallen, struikelen of onwel worden en te water raken. Een machine kan kantelen of wegglijden, waardoor de chauffeur bekneld kan raken onder de machine of in het water terecht kan komen. Voor werken op het water; raadpleeg de arbocatalogus Mechanisch Loonwerk: “Werken op of aan het water”. Bij werken op hellingen en taluds; raadpleeg "Werken op taluds en hellingen". Bij werk in de buurt van de openbare weg; raadpleeg "Werken langs de weg".
Werken bij verschillende weersomstandigheden. (Arbocatalogus - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Bij buitenwerkzaamheden kunnen klimaatomstandigheden zorgen voor onveilige of ongezonde situaties. Denk bijvoorbeeld aan onweer, harde wind, sneeuw en gladheid die voor een onveilige situatie kunnen zorgen. Of werken in de felle zon, dat voor een ongezonde hoeveelheid UV straling kan zorgen als je je niet goed beschermd.
Werken bij verschillende weersomstandigheden. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Bij buitenwerkzaamheden kunnen klimaatomstandigheden zorgen voor onveilige of ongezonde situaties. Denk bijvoorbeeld aan onweer, harde wind, sneeuw en gladheid die voor een onveilige situatie kunnen zorgen. Of werken in de felle zon, dat voor een ongezonde hoeveelheid UV straling kan zorgen als je je niet goed beschermd.
Werken bij verschillende weersomstandigheden. (Arbocatalogus - Fruitteelt)
Bij buitenwerkzaamheden kunnen klimaatomstandigheden zorgen voor onveilige of ongezonde situaties. Denk bijvoorbeeld aan onweer, harde wind, sneeuw en gladheid die voor een onveilige situatie kunnen zorgen. Of werken in de felle zon, dat voor een ongezonde hoeveelheid UV straling kan zorgen als je je niet goed beschermd.
Werken bij verschillende weersomstandigheden. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
Bij buitenwerkzaamheden kunnen klimaatomstandigheden zorgen voor onveilige of ongezonde situaties. Denk bijvoorbeeld aan onweer, harde wind, sneeuw en gladheid die voor een onveilige situatie kunnen zorgen. Of werken in de felle zon, dat voor een ongezonde hoeveelheid UV straling kan zorgen als je je niet goed beschermd.
Werken bij verschillende weersomstandigheden. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Bij buitenwerkzaamheden kunnen klimaatomstandigheden zorgen voor onveilige of ongezonde situaties. Denk bijvoorbeeld aan onweer, harde wind, sneeuw en gladheid die voor een onveilige situatie kunnen zorgen. Of werken in de felle zon, dat voor een ongezonde hoeveelheid UV straling kan zorgen als je je niet goed beschermd.
Werken in de nabijheid van hoogspanningsmasten en hoogspanningskabels. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Het werken in de buurt van hoogspanningsmasten of –kabels is veilig maar kan levensgevaarlijk zijn. Elektrocutiegevaar ontstaat door het aanraken van elektriciteitskabels door machine maar ook door het te dichtbij komen (overslag). Let op: Er staat ook hoogspanning op de leidingen van trein, tram en trolleys banen.
Werken in de werkplaats. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
In de werkplaats vinden veel verschillende werkzaamheden plaats. Ken de risico’s van de apparaten waarmee u werkt, voor uzelf en uw collega’s, en volg de veiligheidsvoorschriften op.
Werken in putten en sleuven. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Bij het werken in bouwputten en sleuven kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door het inkalven van taluds en het bezwijken van grondkerende constructies. Welke maatregelen moeten worden genomen om dit te voorkomen, is sterk afhankelijk van de te benutten ruimte en de samenstelling van de grond. Ook de hoogte van het grondwaterpeil is een belangrijke factor. In de put of sleuf kunnen door lekkages gassen en dampen verzamelen die zwaarder zijn dan lucht. In sommige gevallen moet het werken in putten en sleuven daarom beschouwd als het ‘werken in besloten ruimtes’. Dan zijn extra maatregelen nodig. Meestal wordt bij deze werkzaamheden gewerkt met machines, soms in de directe nabijheid ervan. Hoe dit veilig kan gebeuren wordt behandeld bij veilig werken bij grondverzetmachines en hijswerkzaamheden. Bovendien kunnen er leidingen en kabels op de locatie aanwezig zijn en kan er sprake zijn van vervuilde grond.
Werken langs de weg. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Werken in de openbare ruimte kan gevaarlijk zijn. Mogelijke maatregelen zijn: markeren, afzetten of afsluiten. Verschillende partijen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid: de opdrachtgever, de wegbeheerder, de aannemer of uitvoerend bedrijf en de medewerker. Voor het realiseren van een veilige werkplek en omgeving zijn goede afspraken tussen de verschillende partijen nodig.
Werken langs de weg. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Werken in de openbare ruimte kan gevaarlijk zijn. Mogelijke maatregelen zijn: markeren, afzetten of afsluiten. Verschillende partijen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid: de opdrachtgever, de wegbeheerder, de aannemer of uitvoerend bedrijf en de medewerker. Voor het realiseren van een veilige werkplek en omgeving zijn goede afspraken tussen de verschillende partijen nodig.
Werken met de hogedrukreiniger. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
Het werken met de hogedrukreiniger brengt een hoge lichamelijke belasting met zich mee. Deze wordt veroorzaakt door de trillingen van de lans en door het opvangen van de terugslagkracht van de lans.
Werken met de hogedrukreiniger. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Het werken met de hogedrukreiniger brengt een hoge lichamelijke belasting met zich mee. Deze wordt veroorzaakt door de trillingen van de lans en door het opvangen van de terugslagkracht van de lans.
Werken met de hogedrukreiniger. (Arbocatalogus - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Het werken met de hogedrukreiniger brengt een hoge lichamelijke belasting met zich mee. Deze wordt veroorzaakt door de trillingen van de lans en door het opvangen van de terugslagkracht van de lans.
Werken met de hogedrukreiniger. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
Het werken met de hogedrukreiniger brengt een hoge lichamelijke belasting met zich mee. Deze wordt veroorzaakt door de trillingen van de lans en door het opvangen van de terugslagkracht van de lans.
Werken met de hogedrukreiniger. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
Het werken met de hogedrukreiniger brengt een hoge lichamelijke belasting met zich mee. Deze wordt veroorzaakt door de trillingen van de lans en door het opvangen van de terugslagkracht van de lans.
Werken met de hogedrukreiniger. (Arbocatalogus - Varkenshouderij)
Het werken met de hogedrukreiniger brengt een hoge lichamelijke belasting met zich mee. Deze wordt veroorzaakt door de trillingen van de lans en door het opvangen van de terugslagkracht van de lans.
Werken met de hogedrukreiniger. (Arbocatalogus - Paardenhouderij)
Werken met de hogedrukreiniger brengt een hoge lichamelijke belasting met zich mee. Deze wordt veroorzaakt door de trillingen van de lans en door het opvangen van de terugslagkracht van de lans. Op paardenhouderij bedrijven is het werken met een hogedrukspuit beperkt . Op de meeste bedrijven wordt de hogedrukspuit 1 tot 2 keer per jaar intensief een dag gebruikt tijdens een grote “natte” schoonmaak van de stallen.
Werken met de hogedrukreiniger (< 250 bar). (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Het werken met een hogedrukreiniger brengt een hoge lichamelijke belasting met zich mee. Deze wordt veroorzaakt door de trillingen van de lans en door het opvangen van de terugslagkracht van de lans. Ook ontstaat schadelijk geluid als gevolg van de waterstraal op het af te spuiten materiaal. Een ander gevaar is de kracht van de waterstraal. Als het lichaam geraakt wordt door een hoge druk vloeistofstraal, dringt deze diep in het lichaam door.
Werken onder warme omstandigheden. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
In dit blad wordt beschreven hoe, bij werken in hitte, zoveel mogelijk ongevallen en lichamelijk klachten kunnen worden voorkomen. De combinatie van hitte en vocht stelt hoge eisen aan hart en bloedvaten. Gevolgen van te grote hitte kunnen zijn: • Huidaandoeningen zoals jeuk en blaasjesuitslag. • Hittekramp (kramp in de spieren) ontstaat wanneer we door zweten teveel zout verliezen. • Hitteoedeem, ophoping van vocht in onderhuids weefsel, ontstaat door overmatige vaatverwijding in de huid. • Hitte-uitputting door inspanning. Dit gebeurt wanneer het lichaam door inspanning is vermoeid en de lichaamstemperatuur fors is toegenomen. Het stoppen van de inspanning zorgt ervoor dat men onwel kan worden. Tekenen van hitte-uitputting zijn: - bleekheid - vochtig gezicht - duizeligheid - misselijkheid - hoofdpijn - onstabiele loop Deze tekenen hoeven niet allemaal tegelijkertijd op te treden. • Hittesyncope ontstaat wanneer er onvoldoende doorbloeding is naar de hersenen; flauwvallen is het gevolg. Teveel bloed moet worden gebruikt in de huid om zweten mogelijk te maken. Dit gaat meestal gepaard met hoofdpijn, misselijkheid en diarree. • Een hitteberoerte is het meest ernstige effect. Dit gebeurt als de inwendige temperatuur van het lichaam boven de 41 graden komt. Bijbehorende verschijnselen: rode en droge huid, krampen, stuiptrekkingen en verlies van bewustzijn. • Daarnaast neemt bij verminderde concentratie de kans op ongelukken toe. Het gevaarlijke van hitte is dat sommige lichamelijk reacties hierop zo geleidelijk ontstaan, dat u deze niet meer voelt aankomen. Bij omgevingstemperaturen vanaf 32 graden kunnen de eerste gezondheidsklachten optreden, en gaat het lichaam merkbaar minder goed functioneren: van verminderde concentratie tot hoofdpijn en soms flauwvallen. Vanaf circa 35 graden, bij een luchtvochtigheid van 50% of hoger, lopen mensen een zeer reële kans op hitte stress indien ze grote lichamelijke inspanningen plegen. Bij temperaturen van 40 graden of hoger, bestaat een onaanvaardbaar risico op ernstige gezondheidsklachten. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen, o.a. juiste voorzieningen, goede organisatie werkzaamheden, toepassen tropenrooster, juiste werkleding
Werken op het kasdek. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
Door de steeds hogere kassen en smalle goten vormt werken op hoogte een veiligheidsrisico waardoor ernstige ongevallen kunnen ontstaan. Deze ontstaan als men het evenwicht verliest tijdens lopen in de goot en door het glas (onvoldoende draagkracht) en naar beneden valt. Op het kasdek worden de volgende werkzaamheden verricht.
Werken op hoogte. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Bij snoeiwerk aan bomen, gevelbeplantingen en hagen en bij het aanleggen en onderhouden van daktuinen wordt op hoogte gewerkt. Vallen van hoogte is een belangrijke oorzaak van letsel.
Werken op hoogte. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
Vallen van hoogte is een belangrijke oorzaak van letsel.
Werken op hoogte. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Bij snoeiwerk aan bomen wordt soms op hoogte gewerkt. Vallen van hoogte is traditioneel een belangrijke oorzaak van letsel.
Werken op hoogte. (Arbocatalogus - Fruitteelt)
Bij snoeiwerk aan bomen of het plukken van fruit wordt soms op hoogte gewerkt. Vallen van hoogte is traditioneel een belangrijke oorzaak van letsel.
Werken op hoogte. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Werken op hoogte bij de verzorging van bomen is specialistenwerk. In bos en natuur wordt daarbij meestal gewerkt met hoogwerkers, klimlijnen en ladders. De werkzaamheden in bos en natuur in en rond bomen die op hoogte worden verricht zijn o.a. het snoeien, vellen, knotten of uitkleden (het in stukken naar beneden halen) van bomen, en het ophangen van vogelkasten. Belangrijke gevaren bij deze werkzaamheden zijn: Het vallen van hoogte, hetzij bij het werken op hoogte zelf, hetzij bij het klimmen of afdalen; Het ongecontroleerd vrijkomen van houtspanning (vooral bij zaagwerkzaamheden), waarbij door wegspringend hout een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Vallende voorwerpen (o.a. takken) en het werken met draaiende machines. Zie ook lichamelijke belasting bij het werken met een motorkettingzaag en veilig werken met een motorkettingzaag.
Werken op hoogte in de kas. (Arbocatalogus - Glastuinbouw)
Door de steeds hogere kassen vormt werken op hoogte een veiligheidsrisico waardoor ernstige ongevallen kunnen ontstaan. Ten aanzien van werken op hoogte worden diverse werkzaamheden verricht:
Werken op hoogte met de hoogwerker. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Het werken met een hoogwerker is veilig als de hoogwerker en de medewerker in de hoogwerker niet om kunnen vallen. Zorg daarom voor hoogwerkers en materiaal dat aan de veiligheidseisen voldoet en zorg voor voldoende kennis.
Werken op hoogte met de rolsteiger. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Een goede rolsteiger kan uiterst onveilig zijn als hij niet goed is opgebouwd, of goed wordt gebruikt. Door het opbouwen vakkundig uit te voeren en alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, kan je veilig met de rolsteiger werken.
Werken op hoogte met de werkbak. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Een werkbak mag alleen bij kortdurende en incidentele werkzaamheden gebruikt worden. Denk aan het vervangen van tl-buizen in de loods of het schoonmaken van de goot. Een werkbak kan bevestigd zijn aan de lepels van de heftruck, de verreiker of shovel. Het spreekt voor zich dat er alles aan gedaan moet worden om valgevaar te voorkomen. Volg daarom de aanwijzingen nauwkeurig op en neem geen onnodige risico’s.
Werken op hoogte met ladders en trappen. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Een val van een ladder of trap geeft ernstige verwondingen. Daarom is het zaak dit te voorkomen. Onder een ladder verstaan we draagbaar klimmaterieel, bestaande uit ladderbomen, sporten en beslag. Onder trappen verstaan we draagbaar klimmaterieel met een vaste lengte, bestaande uit stijlen (bomen) en (platte) treden. De trap kan zijn voorzien van een platform (bordestrap).
Werken op hoogte op het kasdek. (Arbocatalogus - Glastuinbouw)
Door de steeds hogere kassen en smalle goten vormt werken op hoogte een veiligheidsrisico waardoor ernstige ongevallen kunnen ontstaan. Deze ontstaan als men het evenwicht verliest tijdens lopen in de goot en door het glas (onvoldoende draagkracht) en naar beneden valt. Op het kasdek worden de volgende werkzaamheden verricht.
Werken op hoogte op het kasdek. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
Door de steeds hogere kassen en smalle goten vormt werken op hoogte een veiligheidsrisico waardoor ernstige ongevallen kunnen ontstaan. Deze ontstaan als men het evenwicht verliest tijdens lopen in de goot en door het glas (onvoldoende draagkracht) en naar beneden valt. Op het kasdek worden de volgende werkzaamheden verricht.
Werken op hoogte op het kasdek. (Arbocatalogus - Bomen, Vaste planten en Zomerbloemen)
Door de steeds hogere kassen en smalle goten vormt werken op hoogte een veiligheidsrisico waardoor ernstige ongevallen kunnen ontstaan. Deze ontstaan als men het evenwicht verliest tijdens lopen in de goot en door het glas (onvoldoende draagkracht) en naar beneden valt. Op het kasdek worden de volgende werkzaamheden verricht.
Werken op of aan het water. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Worden de werkzaamheden vanaf de wal of slootkant uitgevoerd, dan heb je te maken met een talud en natte of zachte bodems. Het gevaar van uitglijden is groot. Ook als je werkt vanaf een boot of ponton, kun je eenvoudig wegglijden, omdat deze nat en modderig worden, of door schommelingen van boot of ponton. Naast het risico om in het water terecht te komen is er het risico om bij vallen terecht te komen op objecten, die zich in het water bevinden. Te water raken kan ook gebeuren door het kantelen van de machine. Hierdoor kan je bekneld raken.
Werken op taluds en hellingen. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Werken op taluds en hellingen brengt gevaren met zich mee. Als de machine kantelt of wegglijdt, kan de chauffeur bekneld raken of in het water terecht komen. Langdurig werken op een talud of helling kan zorgen voor een scheve houding in de machine. Dit kan lichamelijk belastend zijn voor de chauffeur en andere personen die handmatig apparatuur werken, zoals een tweewielige trekker of een bosmaaier.
Werken op taluds en hellingen. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Werken op taluds en hellingen kan risicovol zijn. Zeker als de hellingen nat of drassig zijn. Op een modderige helling met kuilen en gaten is er een kans aanwezig dat een machine kantelt of wegglijdt, en kan de chauffeur of de werknemer bekneld raken of bijvoorbeeld in het water terecht komen. Langdurig werken op een talud of helling kan zorgen voor een scheve werkhouding. Dit kan lichamelijk belastend zijn en gezondheidsklachten veroorzaken.
Werken op taluds en hellingen. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Werken met machines op taluds en hellingen brengt gevaren met zich mee. Als de machine kantelt of wegglijdt, kan de chauffeur bekneld raken onder de machine terecht komen. Langdurig werken op een talud of helling kan bovendien zorgen voor een scheve werkhouding in de machine. Dit kan lichamelijk belastend zijn voor de chauffeur en andere personen die handmatig apparatuur werken, zoals een tweewielige trekker of een bosmaaier. Zie ook “Werken met de bosmaaier – lichamelijke belasting”.
Werkschoeisel. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
Waar veel gelopen wordt, zijn goed passende, stevige (werk)schoenen belangrijk. In verband met hygiënemaatregelen (in- en uitslepen van dierziekten) worden vaak zolen met weinig profiel gebruikt. Vooral bij het werken in een natte omgeving waar biologisch materiaal (bijvoorbeeld mest) op de grond ligt, is het risico op vallen groot.
Werkschoeisel. (Arbocatalogus - Varkenshouderij)
Waar veel gelopen wordt, zijn goed passende, stevige (werk)schoenen belangrijk. Ondeugdelijk schoeisel kan vallen, uitglijden en lichamelijke klachten veroorzaken.
Werkschoeisel. (Arbocatalogus - Pluimveehouderij)
Waar veel gelopen wordt, zijn goed passende, stevige (werk)schoenen belangrijk. Ondeugdelijk schoeisel kan vallen, uitglijden en lichamelijke klachten veroorzaken.
Werkschoeisel. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
Waar veel gelopen wordt, zijn goed passende, stevige (werk)schoenen belangrijk. Ondeugdelijk schoeisel kan vallen, uitglijden en lichamelijke klachten veroorzaken.
Werkschoeisel. (Arbocatalogus - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Waar veel gelopen wordt, zijn goed passende, stevige (werk)schoenen belangrijk. Ondeugdelijk schoeisel kan vallen, uitglijden en lichamelijke klachten veroorzaken.
Werkschoeisel en uitglijden. (Arbocatalogus - Paardenhouderij)
Waar veel gelopen wordt, zijn goed passende, stevige (werk)schoenen belangrijk. Ondeugdelijk schoeisel kan vallen, uitglijden, verwondingen en lichamelijke klachten veroorzaken. In de paardenhouderij is het gebruik van veiligheidsschoeisel van belang bij de algehele verzorging van de paarden. Denk hierbij ondermeer aan het begeleiden van een paard, hoefverzorging, uitmesten en het rijden met shovel, bobcat, heftruck.
Wielen en banden verwisselen. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Het verwisselen van wielen is fysiek zwaar werk en brengt ook risico's met zich mee. Omdat de wielen zwaar en onstabiel zijn, kunnen ze op personen vallen. Bij het te hard oppompen van de banden bestaat explosiegevaar.
Wielen verwisselen. (Arbocatalogus - Akkerbouw en vollegrondsteelt)
Het verwisselen van wielen is fysiek zwaar werk en brengt ook risico's met zich mee. Omdat de wielen zwaar en onstabiel zijn, komen werknemers soms klem te zitten tussen wiel en voertuig.
Wielen verwisselen. (Arbocatalogus - Bloembollenteelt en handel)
Het verwisselen van wielen is fysiek zwaar werk en brengt ook risico's met zich mee. Omdat de wielen zwaar en onstabiel zijn, komen werknemers soms klem te zitten tussen wiel en voertuig.
Wielen verwisselen. (Arbocatalogus - Melkvee en graasdieren)
Het verwisselen van wielen is fysiek zwaar werk en brengt ook risico's met zich mee. Omdat de wielen zwaar en onstabiel zijn, komen werknemers soms klem te zitten tussen wiel en voertuig.
Wild en overige dieren in de natuur. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
In Nederland komen we als medewerker, zowel op het land als op het water, diverse wilde dieren tegen in de natuursector zoals edelherten, reeen, zwartwild, dassen, otters, marters, vossen, vleermuizen, vogels en nog veel meer dieren. Risico’s voor medewerkers kunnen ontstaan doordat: niet altijd bekend is waar dieren zich kunnen ophouden dieren onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen dieren bepaalde ziekten kunnen overbrengen op mensen.