Resultaten (13)
Werken in de nabijheid van hoogspanningsmasten en hoogspanningskabels. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Het werken in de buurt van hoogspanningsmasten of –kabels is veilig maar kan levensgevaarlijk zijn. Elektrocutiegevaar ontstaat door het aanraken van elektriciteitskabels door machine maar ook door het te dichtbij komen (overslag). Let op: Er staat ook hoogspanning op de leidingen van trein, tram en trolleys banen.
Werken in de werkplaats. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
In de werkplaats vinden veel verschillende werkzaamheden plaats. Ken de risico’s van de apparaten waarmee u werkt, voor uzelf en uw collega’s, en volg de veiligheidsvoorschriften op.
Werken in putten en sleuven. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Bij het werken in bouwputten en sleuven kunnen gevaarlijke situaties ontstaan door het inkalven van taluds en het bezwijken van grondkerende constructies. Welke maatregelen moeten worden genomen om dit te voorkomen, is sterk afhankelijk van de te benutten ruimte en de samenstelling van de grond. Ook de hoogte van het grondwaterpeil is een belangrijke factor. In de put of sleuf kunnen door lekkages gassen en dampen verzamelen die zwaarder zijn dan lucht. In sommige gevallen moet het werken in putten en sleuven daarom beschouwd als het ‘werken in besloten ruimtes’. Dan zijn extra maatregelen nodig. Meestal wordt bij deze werkzaamheden gewerkt met machines, soms in de directe nabijheid ervan. Hoe dit veilig kan gebeuren wordt behandeld bij veilig werken bij grondverzetmachines en hijswerkzaamheden. Bovendien kunnen er leidingen en kabels op de locatie aanwezig zijn en kan er sprake zijn van vervuilde grond.
Werken langs de weg. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Werken in de openbare ruimte kan gevaarlijk zijn. Mogelijke maatregelen zijn: markeren, afzetten of afsluiten. Verschillende partijen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid: de opdrachtgever, de wegbeheerder, de aannemer of uitvoerend bedrijf en de medewerker. Voor het realiseren van een veilige werkplek en omgeving zijn goede afspraken tussen de verschillende partijen nodig.
Werken met de hogedrukreiniger (< 250 bar). (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Het werken met een hogedrukreiniger brengt een hoge lichamelijke belasting met zich mee. Deze wordt veroorzaakt door de trillingen van de lans en door het opvangen van de terugslagkracht van de lans. Ook ontstaat schadelijk geluid als gevolg van de waterstraal op het af te spuiten materiaal. Een ander gevaar is de kracht van de waterstraal. Als het lichaam geraakt wordt door een hoge druk vloeistofstraal, dringt deze diep in het lichaam door.
Werken op hoogte met de hoogwerker. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Het werken met een hoogwerker is veilig als de hoogwerker en de medewerker in de hoogwerker niet om kunnen vallen. Zorg daarom voor hoogwerkers en materiaal dat aan de veiligheidseisen voldoet en zorg voor voldoende kennis.
Werken op hoogte met de rolsteiger. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Een goede rolsteiger kan uiterst onveilig zijn als hij niet goed is opgebouwd, of goed wordt gebruikt. Door het opbouwen vakkundig uit te voeren en alle veiligheidsvoorschriften in acht te nemen, kan je veilig met de rolsteiger werken.
Werken op hoogte met de werkbak. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Een werkbak mag alleen bij kortdurende en incidentele werkzaamheden gebruikt worden. Denk aan het vervangen van tl-buizen in de loods of het schoonmaken van de goot. Een werkbak kan bevestigd zijn aan de lepels van de heftruck, de verreiker of shovel. Het spreekt voor zich dat er alles aan gedaan moet worden om valgevaar te voorkomen. Volg daarom de aanwijzingen nauwkeurig op en neem geen onnodige risico’s.
Werken op hoogte met ladders en trappen. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Een val van een ladder of trap geeft ernstige verwondingen. Daarom is het zaak dit te voorkomen. Onder een ladder verstaan we draagbaar klimmaterieel, bestaande uit ladderbomen, sporten en beslag. Onder trappen verstaan we draagbaar klimmaterieel met een vaste lengte, bestaande uit stijlen (bomen) en (platte) treden. De trap kan zijn voorzien van een platform (bordestrap).
Werken op of aan het water. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Worden de werkzaamheden vanaf de wal of slootkant uitgevoerd, dan heb je te maken met een talud en natte of zachte bodems. Het gevaar van uitglijden is groot. Ook als je werkt vanaf een boot of ponton, kun je eenvoudig wegglijden, omdat deze nat en modderig worden, of door schommelingen van boot of ponton. Naast het risico om in het water terecht te komen is er het risico om bij vallen terecht te komen op objecten, die zich in het water bevinden. Te water raken kan ook gebeuren door het kantelen van de machine. Hierdoor kan je bekneld raken.
Werken op taluds en hellingen. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Werken op taluds en hellingen brengt gevaren met zich mee. Als de machine kantelt of wegglijdt, kan de chauffeur bekneld raken of in het water terecht komen. Langdurig werken op een talud of helling kan zorgen voor een scheve houding in de machine. Dit kan lichamelijk belastend zijn voor de chauffeur en andere personen die handmatig apparatuur werken, zoals een tweewielige trekker of een bosmaaier.
Wielen en banden verwisselen. (Arbocatalogus - Mechanisch loonwerk)
Het verwisselen van wielen is fysiek zwaar werk en brengt ook risico's met zich mee. Omdat de wielen zwaar en onstabiel zijn, kunnen ze op personen vallen. Bij het te hard oppompen van de banden bestaat explosiegevaar.