Resultaten (5)
Werken bij en langs het water. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Werken langs of bij het water brengt risico’s met zich mee. De medewerker kan vallen, struikelen of onwel worden en te water raken. Een machine kan kantelen of wegglijden, waardoor de chauffeur bekneld kan raken onder de machine of in het water terecht kan komen. Voor werken op het water; raadpleeg de arbocatalogus Mechanisch Loonwerk: “Werken op of aan het water”. Bij werken op hellingen en taluds; raadpleeg "Werken op taluds en hellingen". Bij werk in de buurt van de openbare weg; raadpleeg "Werken langs de weg".
Werken bij verschillende weersomstandigheden. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Bij buitenwerkzaamheden kunnen klimaatomstandigheden zorgen voor onveilige of ongezonde situaties. Denk bijvoorbeeld aan onweer, harde wind, sneeuw en gladheid die voor een onveilige situatie kunnen zorgen. Of werken in de felle zon, dat voor een ongezonde hoeveelheid UV straling kan zorgen als je je niet goed beschermd.
Werken langs de weg. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Werken in de openbare ruimte kan gevaarlijk zijn. Mogelijke maatregelen zijn: markeren, afzetten of afsluiten. Verschillende partijen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid: de opdrachtgever, de wegbeheerder, de aannemer of uitvoerend bedrijf en de medewerker. Voor het realiseren van een veilige werkplek en omgeving zijn goede afspraken tussen de verschillende partijen nodig.
Werken op hoogte. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Bij snoeiwerk aan bomen, gevelbeplantingen en hagen en bij het aanleggen en onderhouden van daktuinen wordt op hoogte gewerkt. Vallen van hoogte is een belangrijke oorzaak van letsel.
Werken op taluds en hellingen. (Arbocatalogus - Hoveniers en Groenvoorziening)
Werken met machines op taluds en hellingen brengt gevaren met zich mee. Als de machine kantelt of wegglijdt, kan de chauffeur bekneld raken onder de machine terecht komen. Langdurig werken op een talud of helling kan bovendien zorgen voor een scheve werkhouding in de machine. Dit kan lichamelijk belastend zijn voor de chauffeur en andere personen die handmatig apparatuur werken, zoals een tweewielige trekker of een bosmaaier. Zie ook “Werken met de bosmaaier – lichamelijke belasting”.