Resultaten (3)
Werkdruk/werkstress. (Arbocatalogus - Glastuinbouw)
Werkdruk kan leiden tot werkstress. Werkstress is de reactie op de situatie waarin wat het werk vraagt niet in balans is met wat iemand aan kan. Dit kan op den duur leiden tot klachten van psychische, lichamelijke aard. De sector wordt gekenmerkt door veel eenzijdige en kortcyclische taken, het verschil tussen opleiding en uitvoeren van ingewikkelde taken vanwege de technologische ontwikkelingen en mogelijk aanwezige structurele werkdruk. Daarnaast wordt de stijl van leidinggeven als belangrijk knelpunt genoemd.
Werken op hoogte in de kas. (Arbocatalogus - Glastuinbouw)
Door de steeds hogere kassen vormt werken op hoogte een veiligheidsrisico waardoor ernstige ongevallen kunnen ontstaan. Ten aanzien van werken op hoogte worden diverse werkzaamheden verricht:
Werken op hoogte op het kasdek. (Arbocatalogus - Glastuinbouw)
Door de steeds hogere kassen en smalle goten vormt werken op hoogte een veiligheidsrisico waardoor ernstige ongevallen kunnen ontstaan. Deze ontstaan als men het evenwicht verliest tijdens lopen in de goot en door het glas (onvoldoende draagkracht) en naar beneden valt. Op het kasdek worden de volgende werkzaamheden verricht.