Resultaten (4)
Werkdruk en ongewenste omgangsvormen. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Stress op het werk komt ook in de bos- en natuursector voor. Door een hoge werkdruk in piekperiodes bijvoorbeeld, of omdat er meer werk moet worden gedaan dan was ingecalculeerd. Maar ook door slechte omgangsvormen of een vervelende werksfeer, waarin slecht wordt gecommuniceerd en er irritaties of zelfs ruzies zijn. Daarnaast kunnen persoonlijke factoren een rol spelen, zoals een zeer sterke betrokkenheid bij het werk of omstandigheden thuis die er voor zorgen dat mensen minder aan kunnen dan normaal. Werkstress kan ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid veroorzaken, vooral als het lang duurt of er verschillende factoren tegelijk een rol spelen. Medewerkers die last krijgen van werkstress functioneren steeds minder goed (vermindering productiviteit) en kunnen op den duur uitvallen (langdurig ziekteverzuim, uittreding uit bedrijf/branche). Organisaties moeten hun medewerkers beschermen tegen uitval als gevolg van stress. Behalve ongewenste omgangsvormen binnen de organisatie kunt u ook te maken krijgen met agressie en geweld van externen. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk agressie en geweld.
Werken op hoogte. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Werken op hoogte bij de verzorging van bomen is specialistenwerk. In bos en natuur wordt daarbij meestal gewerkt met hoogwerkers, klimlijnen en ladders. De werkzaamheden in bos en natuur in en rond bomen die op hoogte worden verricht zijn o.a. het snoeien, vellen, knotten of uitkleden (het in stukken naar beneden halen) van bomen, en het ophangen van vogelkasten. Belangrijke gevaren bij deze werkzaamheden zijn: Het vallen van hoogte, hetzij bij het werken op hoogte zelf, hetzij bij het klimmen of afdalen; Het ongecontroleerd vrijkomen van houtspanning (vooral bij zaagwerkzaamheden), waarbij door wegspringend hout een gevaarlijke situatie kan ontstaan. Vallende voorwerpen (o.a. takken) en het werken met draaiende machines. Zie ook lichamelijke belasting bij het werken met een motorkettingzaag en veilig werken met een motorkettingzaag.
Werken op taluds en hellingen. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
Werken op taluds en hellingen kan risicovol zijn. Zeker als de hellingen nat of drassig zijn. Op een modderige helling met kuilen en gaten is er een kans aanwezig dat een machine kantelt of wegglijdt, en kan de chauffeur of de werknemer bekneld raken of bijvoorbeeld in het water terecht komen. Langdurig werken op een talud of helling kan zorgen voor een scheve werkhouding. Dit kan lichamelijk belastend zijn en gezondheidsklachten veroorzaken.
Wild en overige dieren in de natuur. (Arbocatalogus - Bos en Natuur)
In Nederland komen we als medewerker, zowel op het land als op het water, diverse wilde dieren tegen in de natuursector zoals edelherten, reeen, zwartwild, dassen, otters, marters, vossen, vleermuizen, vogels en nog veel meer dieren. Risico’s voor medewerkers kunnen ontstaan doordat: niet altijd bekend is waar dieren zich kunnen ophouden dieren onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen dieren bepaalde ziekten kunnen overbrengen op mensen.