Resultaten (2)
Zaadstof. (Arbocatalogus - Tuinzaadbedrijven)
In dit arboblad is het minimumniveau voor de persoonlijke beschermingsmiddelen beschreven. Organisaties kunnen ervoor kiezen hier in positieve zin van af te wijken. Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan door blootstelling aan stof via de luchtwegen. Het stof kan endotoxinen bevatten. Endotoxinen zijn onderdeel van de celwand van gramnegatieve bacteriën. Endotoxinen zijn opgebouwd uit eiwitten/ vetten/ lipopolysacharide =LPS. Endotoxinen komen o.a. vrij bij beschadiging of dood van de bacterie. Dergelijke van bacteriën afkomende deeltjes zijn hoofdzakelijk afkomstig van (dierlijke) fecaliën en van gecontamineerd plantaardig materiaal en alom tegenwoordig. Daarom komt beroepsmatige blootstelling aan endotoxinen vooral voor in de agrarische sector en aanverwante bedrijfstakken. Uit elektronenmicroscopische analyses is gebleken dat in veel gevallen sprake is van bacteriële groei in sterk variabele hoeveelheden op de zaden en planten(resten). Dit is vermoedelijk de bron van endotoxinen op zaden. Endotoxinen kunnen acute en chronische gezondheidseffecten veroorzaken: • Ontstekingsreacties: koorts, rillingen, luchtwegklachten zoals droge hoest en kortademigheid. • Langdurige blootstelling aan endotoxinen zou kunnen leiden tot astma, chronische bronchitis en vermindering van de longfunctie. Om het risico te verkleinen kunnen verschillende maatregelen worden getroffen o.a.: schonen en dorsen in aparte ruimtes, goed ontworpen plaatselijke afzuiging, stofzuigers met HEPA-filters gebruiken, geen gebruik maken van perslucht of bezems, stofconcentraties laten meten, medewerkers voorlichten