Biologische agentia

Biologische agentia

DIT STUK IS NOG NIET GETOETST DOOR DE INSPECTIE SZW EN DIENT ALS NASLAGWERK

Biologische agentia zijn micro organismen en stoffen plantaardige of dierlijke herkomst die overal in onze omgeving aanwezig zijn. Een klein deel van de biologische stoffen kan overgevoeligheid of ziekten veroorzaken. Blootstelling vindt vooral plaats via de luchtwegen. Voor de tuinzadenbranche zijn van toepassing; schimmels en endotoxinen. Deze laatste wordt beschreven in Zaadstof.

Aandachtspunten voor medewerkers print checklist
Dagelijkse praktijk