Dienstreizen

Dienstreizen

Dienstreizen kunnen afhankelijk van de bestemming gevaren veroorzaken. Goede voorbereiding en afspraken over de te nemen maatregelen kunnen de risico’s verminderen.

Aandachtspunten voor medewerkers print checklist
Dagelijkse praktijk