Duwen en Trekken

Duwen en Trekken

Bij het voortbewegen van voerkarren wordt er geduwd en getrokken. Vooral het in beweging zetten van voerkarren is zwaar. Bij duwen en trekken bestaat het risico dat het gebied onder in de rug te zwaar belast wordt. Dit kan gezondheidsklachten veroorzaken, zoals lage rugklachten. Het gebruik van de voerkar neemt door verdergaande automatisering van het voeren steeds meer af.
Soms komen voerkarren voor in de vorm van kruiwagens.

pluimvee duwen en trekken

Dagelijkse praktijk