Elektrische veiligheid

Elektrische veiligheid

DIT STUK IS NOG NIET GETOETST DOOR DE INSPECTIE SZW EN DIENT ALS NASLAGWERK

Natte en ruwe omstandigheden kunnen de veiligheid bij het gebruik van elektriciteit nadelig beïnvloeden. Om de veiligheid zoveel mogelijk te waarborgen, moeten de elektrische installatie en de arbeidsmiddelen aan de regels voldoen en door vakmensen worden ontworpen, geïnstalleerd, onderhouden en regelmatig gecontroleerd. Het belangrijkste gevaar van elektriciteit is elektrocutie. Daarnaast zijn er andere gevaren zoals brand door overbelasting of defecten en struikelen over snoeren, kabels of leidingen.

Er zijn maatregelen voor installatierisico’s en maatregelen voor werkrisico’s. Het werkrisico is groter dan het installatierisico: verreweg de meeste ongevallen vinden plaats tijdens werken met elektrische installaties en -arbeidsmiddelen.

Aandachtspunten voor medewerkers print checklist
Dagelijkse praktijk