Explosieveiligheid

Explosieveiligheid

DIT STUK IS NOG NIET GETOETST DOOR DE INSPECTIE SZW EN DIENT ALS NASLAGWERK

De eenvoudigste manier om explosieveiligheid te garanderen is ervoor te zorgen dat er geen brandbare stof aanwezig is. Is de stof echter noodzakelijk en niet vervangbaar door een stof die geen explosierisico heeft, dan moeten de omstandigheden in een explosieve atmosfeer worden beheerst door maatregelen die in dit stuk staan beschreven.

Wat is een explosie? Een explosie is een zeer snelle verbranding die zich uitbreidt over het hele brandbare mengsel waarbij druk en temperatuur plotseling stijgen. Een explosie ontstaat als de volgende zaken in de juiste verhouding aanwezig zijn:

Aandachtspunten voor medewerkers print checklist
Dagelijkse praktijk