Geluid

Geluid

In de fruitteeltsector wordt regelmatig gebruik gemaakt van trekkers, aanbouw- en zelfrijdende machines en op sommige bedrijven ook sorteermachines.
Bij met name trekkerwerkzaamheden wordt de norm voor schadelijk geluid, (80 dB(A)) overschreden. Afhankelijk van het aantal decibels, de toonhoogte en de blootstellingsduur kan daardoor blijvende gehoorschade optreden, tenzij er gehoorbescherming gedragen wordt. Enkele voorbeelden van bijkomende risico’s zijn stress, vermoeidheid, verminderde concentratie, niet meer waarnemen van signalen en stijging van bloeddruk en hartslag. Lawaai verhoogt ook de kans op ongevallen.

Dagelijkse praktijk