Geluid

Geluid

In de bloembollensector wordt regelmatig gebruik gemaakt van trekkers, aanbouw- en zelfrijdende machines, sorteermachines, verwerkingslijnen, boslijnen, inpaklijnen.
Bij veel werkzaamheden wordt de norm voor schadelijk geluid, (80 dB(A)) overschreden. Afhankelijk van het aantal decibels, de toonhoogte en de blootstellingsduur kan daardoor blijvende gehoorschade optreden, tenzij er gehoorbescherming gedragen wordt. Enkele voorbeelden van bijkomende risico’s zijn stress, vermoeidheid, verminderde concentratie, niet meer waarnemen van signalen en stijging van bloeddruk en hartslag. Lawaai verhoogt ook de kans op ongevallen.

geluidmeter 2
Geluidmeting (resultaat 82,2 dB(A))

Oorkappen met ingebouwde radio
Oorkappen met ingebouwde radio

Dagelijkse praktijk