Geluid

Geluid

In de vollegronds groenteteelt en akkerbouw wordt veel gewerkt met trekkers, rooimachines, sorteermachines, verwerkingslijnen. Bij veel van deze werkzaamheden wordt de norm voor schadelijk geluid, (80 dB(A)) overschreden. Afhankelijk van het aantal decibels, de toonhoogte en de blootstellingsduur kan daardoor blijvende gehoorschade optreden, tenzij er gehoorbescherming gedragen wordt. Enkele voorbeelden van bijkomende risico’s zijn stress, vermoeidheid, verminderde concentratie, niet meer waarnemen van signalen en stijging van bloeddruk en hartslag. Lawaai verhoogt ook de kans op ongevallen.

Foto: Oorkappen op open machine

Dagelijkse praktijk