Geluid

Geluid

In de fruit- en boomteelt wordt regelmatig gebruik gemaakt van trekkers, aanbouw- en zelfrijdende machines, compressoren of van motorisch aangedreven handgereedschap.

Bij veel werkzaamheden wordt de norm voor schadelijk geluid, (80 dB(A)) overschreden. Afhankelijk van het aantal decibels, de toonhoogte en de blootstellingsduur kan daardoor blijvende gehoorschade optreden, tenzij er gehoorbescherming gedragen wordt. Enkele voorbeelden van bijkomende risico’s zijn stress, vermoeidheid, verminderde concentratie, niet meer waarnemen van signalen en stijging van bloeddruk en hartslag. Lawaai verhoogt ook de kans op ongevallen.

geluidmeter 2
Geluidmeting (resultaat 82,2 dB(A))

Oorkappen op open machine
Oorkappen op open machine

Oorkappen met ingebouwde radio
Oorkappen met ingebouwde radio

Dagelijkse praktijk