Gevaarlijke Stoffen Algemeen

Gevaarlijke Stoffen Algemeen

DIT STUK IS NOG NIET GETOETST DOOR DE INSPECTIE SZW EN DIENT ALS NASLAGWERK

Een gevaarlijke stof is een stof met een gevaarsaanduiding (gevaarsymbolen in de toelichting) of een proces waarbij een stof vrijkomt, zoals bijvoorbeeld lasrook, houtstof, endotoxinen of dieselmotoremissies. Via inademing, huid en/of inname kunnen gezondheidsrisico’s ontstaan die variëren van directe effecten tot effecten op de lange termijn.  Welke effecten kunnen optreden hangt af van het middel of de stof, de blootstellingsduur en de dosis waaraan men blootgesteld is geweest.

Dit deel is een algemeen deel binnen de arbocatalogus voor tuinzaadbedrijven.
Specifieke informatie is beschreven over:

Aandachtspunten voor medewerkers print checklist
Dagelijkse praktijk