Zaadstof

Zaadstof

Blootstelling aan zaadstof speelt met name bij het dorsen en schonen van zaad. Daarnaast kan er stof vrijkomen bij het overstorten of omkisten van zaad bij inname of ontvangst. Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan door blootstelling aan stof via de luchtwegen. Het zaadstof kan endotoxinen bevatten.  

Aandachtspunten voor medewerkers print checklist
Dagelijkse praktijk