gewasbeschermingsmiddelen coaten

gewasbeschermingsmiddelen coaten

Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan door onjuiste toepassing van de gewasbeschermingsmiddelen. De mogelijke gezondheidseffecten kunnen variëren van directe effecten tot effecten op de lange termijn. Directe effecten kunnen zijn; irritatie/bijtend voor ogen, huid en of luchtwegen. Effecten op de lange termijn kunnen zijn; aantasting van het zenuwstelsel, organen, weefsels, effecten op het nageslacht, allergieën. Welke effecten kunnen optreden hangt af van het middel, de blootstellingsduur en de dosis waaraan men blootgesteld is geweest.

Medewerkers-checklist print checklist
Dagelijkse praktijk