gewasbeschermingsmiddelen spuiten

gewasbeschermingsmiddelen spuiten

Gezondheidsrisico’s kunnen ontstaan door onjuiste toepassing van gewasbeschermingsmiddelen. Bijvoorbeeld als er niet gewerkt wordt volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift of de veiligheidsaanbevelingen op het etiket van het middel.  De gezondheidseffecten kunnen variëren van directe effecten tot effecten op lange termijn. Directe effecten zijn bijvoorbeeld irritatie van ogen, huid en of luchtwegen. Lange termijn effecten zijn bijvoorbeeld: aantasting van het zenuwstelsel, organen, weefsels en effecten op het nageslacht. De effecten die optreden hangen af van het middel, de blootstellingsduur en de dosis waaraan men is blootgesteld. Herbetreding van een met gewasbeschermingsmiddelen behandelde ruimte wordt beschreven in “Re-Entry”

Aandachtspunten Toepasser / Gewaswerker print checklist
Dagelijkse praktijk
  • Toepasser
  • Gewaswerker