Grondzuigen

Grondzuigen

Met grondzuigen word bedoeld het zuigend ontgraven van alle soorten grond en steenachtige materialen (mogelijk in combinatie met reinigingswerkzaamheden), met behulp van machines die hiervoor speciaal zijn ontworpen maar ook voor andere machines die hiervoor worden ingezet. Grondzuigmachines zijn ontworpen voor het zuigend graven van gaten en sleuven mogelijk in combinatie met reinigingswerkzaamheden. Voor bedoelde werkzaamheden is een grondzuigmachine herkenbaar aan de diameter slang (vanaf 6”) en een op afstand bedienbare zuigarm c.q. slangendrager. Tevens vallen alle alternatieve zuigmethodieken die worden ingezet voor het zuigend graven onder deze categorie.

Grondzuigen1

Grondzuigmachines werken zonder beschadiging van de in de bodem aanwezige boomwortels, kabels en leidingen, etc. Soms gaat het hier om besloten ruimtes.
Grondzuigmachines kunnen worden ingezet in grond-, water- en wegenbouw, bij kabel en leidingbeheer, railbeheer, bij calamiteiten en bij werkzaamheden in de industrie.
Dit stuk gaat niet over reinigingswerkzaamheden in de (petro)chemische omgeving.

Dagelijkse praktijk