Harvester (veiligheid)

Harvester (veiligheid)

Met de harvester worden in een arbeidsgang bomen geveld, gesnoeid en afgekort. De werkzaamheden in de cabine zijn relatief veilig. Gevaarlijke werkzaamheden zijn het oplossen van storingen en het plegen van onderhoud aan de machine. Daarnaast bestaat het gevaar dat de harverster kantelt bij het werken op taluds en hellingen en bij bijzondere terreinomstandigheden.

Voor lichamelijke belasting en de harvester, zie Zittend werk chauffeur en machinist.

Dagelijkse praktijk