Hoger gelegen vlieringen en hooizolders

Hoger gelegen vlieringen en hooizolders

Op vlieringen en hooizolders brengen openingen in de wanden en de vloeren het risico op vallen met zich mee.

paardenhouderij valgevaar hoger gelegen vlieringruimten en mestputten

Dagelijkse praktijk