Laminaire luchtstroomkast

 Laminaire luchtstroomkast

Afhankelijk van de type laminaire luchtstroomkast beschermd deze kast de medewerker, het product of beide.

Kasten die het product beschermen: Hierbij wordt buiten- of omgevingslucht via filters in de kast geblazen. De luchtstroom komt van achter en gaat naar voren (naar de medewerker). Het product wordt op deze wijze beschermd. Eenvoudigere kasten blazen de gefilterde lucht van boven.
Namen die voor deze kasten gegeven worden zijn ook:
– Outflowkasten
– Cross flow units
– Entkasten

Kasten die de medewerker beschermen: Hierbij is de basis gericht op bescherming van de medewerker, maar kan ook gekozen worden voor het beschermen van het product.
Bij de meest eenvoudige kast wordt de lucht aangezogen vanaf de voorkant, waardoor de medewerker minder snel in contact kan komen met de stof in de kast. Hierbij kan het product besmet worden met materiaal uit de omgevingslucht. De grootste verschillen zitten in eventuele aanwezige filters bij het verlaten van de kast of dat het direct naar buiten wordt afgevoerd. Daarnaast kan alle afgezogen lucht naar boven of naar de achterkant afgezogen worden of via roosters aan de onderzijde van de werktafel.
De meer uitgebreidere kasten hebben een inblaas (via filters) en zuigen deze lucht ook weer af. Al dan niet via filters naar de ruimte of naar buiten. De kasten die vooraan ook een afzuigunit hebben beschermen het product redelijk. Als dit gecombineerd wordt met gefilterde omgevingslucht is de medewerker en het product goed beschermd.
Veiligheidskasten worden in het algemeen gebruikt bij een proces met gevaarlijke stoffen, waar een medewerker niet constant bij aanwezig hoeft te zijn. Ook voor uitdampen is deze kast geschikt.
Namen die voor deze kasten gegeven worden zijn ook:
– Downflow
– Inflow
– Zuurkasten
– Veiligheidskasten
– Dampafzuigkast

Kasten die zowel product als de medewerker beschermen zijn de zogenaamde veiligheidskabinetten. Deze kasten zijn geheel gesloten en kan de medewerker niet rechtstreeks met het materiaal in aanraking komen. De luchtstroom die ingeblazen wordt kan worden gefilterd. Deze lucht wordt dan – al dan niet – weer via filters weggetrokken.
Via sleeves wordt in de ruimte gewerkt.
Namen die voor deze kasten gegeven worden zijn ook:
– Veiligheidskabinet
– Isolatoren

Het werken aan een laminaire luchtstroomkast kan gezondheidsrisico’s veroorzaken door:

Aandachtspunten voor medewerkers print checklist
Dagelijkse praktijk