Lassen

Lassen

Dit stuk is niet getoetst door Inspectie SZW en dient als naslagwerk

Lasrook bevat fijnstof, metaaloxiden, gassen en soms chroomverbindingen. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid. Lasrook geeft irritatie van de luchtwegen  en kan leiden tot metaaldampkoorts (lijkt op griep). Bij langdurige onbeschermde blootstelling hopen ijzerdeeltjes zich in de longen ophopen. Er is een aanwijzing dat lassers een enigszins verhoogd risico hebben op longkanker.

Dit stuk is alleen van toepassing voor die situaties waar incidenteel (maximaal 1 a 2 keer per week) en kortdurend (maximale inschakelduur van minder dan 1 uur per dag) reparatielaswerk wordt uitgevoerd aan eigen machines zonder dat er andere medewerkers in die ruimte aanwezig zijn. Bedrijven waar vaak (meerdere keren per week) en langdurig (gemiddeld meer dan een uur per dag) wordt gelast,  zoals bedrijven die constructiewerkzaamheden verrichten moeten de blootstelling laten beoordelen en aan de hand van de resultaten maatregelen nemen.
Bijvoorbeeld door het gebruik van de Verbetercheck lasrook van www.5xbeter.nl

Dagelijkse praktijk